Alle planlagte byggeprosjekter i Sirdal

Nybygg av hytter i Sirdal
150-200 hytter
Oppgradering av tunnel langs Sirdalsvannet på Fylkesveg 42 i Sirdal
Rassikring langs Sirdalsvannet innebærer forlengelse av Gåsehellertunnelen og sikring av veien gjennom Valevika
Nybygg av eneboliger på Sinnes i Siral
Ca 20-30 stk eneboligtomter.
Nybygg av hyttefelt i Suleskard
Gnr/bnr: 1/8 og 115/2, 115/3 og 115/4. Planområdet er på: 241 daa.
Nybygg av hytter i Siral
Ca 40 hytter. En blandning av små og større hytter.
Nybygg av fritidsboliger mm i Øve Sirdal
Maks BYA per fritidsboliger i underkant av 60 m2.
Etablering av hytter, leiligheter med infrastruktur i Fidjeland
14-16 hyttetomter. Antall leiligheter er foreløpig ikke bestemt.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Nybygg av hytter på Solheim i Siral
Gnr/bnr: 8/1, 8/115. Byggeklare tomter.
Etablering av transformatorbygg i Sirdal
Etablering av Tonstad datapark transformatorstasjon med to transformatorer hver med ytelse 150 MVA og omsetning 132/22 kV, to 132 kV utendørs bryterfelt, ett innendørs 22 kV GIS-koblingsanlegg og to ca. 500 meter lange 132 kV jordkabler fra Tonstad datapark transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Etablering av et transformatorbygg med en grunnflate på ca. 300 m2. Hele den nye transformatorstasjonen vil ligge innenfor området til Tonstad datapark.
Utvidelse av fritidsboligområde i Suleskard
Formålet med planen er regulering av 10 nye fritidsboligtomter og 2 boligtomter med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, uteoppholdsarealer samt skiløyper og stier. I reguleringsplanen inngår 9 eksisterende fritidsboligtomter. Til sammen inneholder planområdet 19 fritidsboligtomter og 2 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for fritidsboligområde i Suleskard
Formålet med planen er regulering av 10 nye fritidsboligtomter og 2 boligtomter med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, uteoppholdsarealer samt skiløyper og stier. I reguleringsplanen inngår 9 eksisterende fritidsboligtomter. Til sammen inneholder planområdet 19 fritidsboligtomter og 2 boligtomter.
Nybygg av høydebasseng i Tonstad
Byggetips. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.