Alle planlagte byggeprosjekter i Lillesand

Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Utbedring av vannledning i Lillesand
Oppstrekking av drikkevannskilde.
Omlegging av parkeringsareal i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Lillesand
Ombygg for hjemmesykepleien. Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.