Alle planlagte byggeprosjekter i Farsund

Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. 10 tomter gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Utvikling av boligområde i øvre del av sentrum i Farsund by
Kvartalet rundt Nytorvet. ca 16 leiligheter.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Ombygg fra kontor til leiligheter i Farsund
Planområdet er på 21,3 daa. Formål med planen er å regulere inn befintlig bebyggelse og ombygg fra kontor til leiligheter.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av hytter i Åpta
Gnr 151 Bnr 5,37,51,73. Godkjent reguleringsplan. 32 tomter (21 hytter og 11 hus). Godkjent båthavn med 20 båtplasser. Solrik beliggenhet med utsikt over Åptafjorden. Åpta ligger sentralt mellom Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Populær campingplass og badestrand rett nedenfor feltet. Turmuligheter i nærmiljøet.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Etablering av landbasert akvakulturanlegg for laks i Farsund
En årsproduksjon på 6 000 tonn laks.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av parkeringshus (Vestersiden) i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser. Planområdet omfatter 5 eiendommer (1/199, 1/658, 1/788, 1/974 og 300/23).
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Nybygg av hytteområde på Spind, Farsund
Gnr/bnr: 202/1, 2 og 4. Planforslaget legger opp til en utbygging av fritidsboliger i felt F35, F37, F39 og F40. I tillegg legger planen opp til en fortetting av fritidsboliger innenfor eksisterende felt for fritidsboliger. Boligene beregnes bli mellom 90-150 m2.
Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av verkstedbygg og utvidelse av tomt i Farsund
Gnr/bnr: 5/161, 5/36 og 5/4. Planen omfatter 3 eiendommer. Prosjektet blir mest sannsynlig utført som et modulbygg.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av boliger og næring i Farsund
Næringslokaler i 1. og deler av 2. etasje er tilpasset fleksibel bruk.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Gnr/bnr: 16/172 og 144.
Nybygg av fritidsboliger i Ullerøy
Gnr/bnr: 217/4, 5, 20 og 22.
Nye vinduer på herredshus i Lista Borhaug
32 vinduer i 1-2 etg. 12 vinduer i 3. etg. 9 vinduer i kjelleren og i annekset.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av sykkel- og gangsti i Farsund
Gruset sykkel- og gangsti. Fra Gnr/bnr 32/2 til 30/7 (ca 1000 meter). 2,5 meter bred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.