Alle planlagte byggeprosjekter i Åmli

Utvikling av næringsområde på Simonstad i Åmli kommune
Ca. 150 daa. Gnr/Bnr: 44/1, 44/22, 44/26, 44/28, 44/36, 44/71, 44/78, 44/97, 600/415, 600/10.
Nybygg av eneboliger i øvre Århuskleiva
Tomter for salg: Tomt nr 1, Tomt nr 2, Gnr/bnr: 41/177 Tomt nr 3, Tomt nr 4, Gnr/bnr: 41/178 Tomt nr 5, Tomt nr 6, Gnr/bnr: 41/179 Tomt nr 7, Tomt nr 9, Tomt nr 11, Tomt nr 13, Gnr/bnr: 41/172 Tomt nr 16
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Nybygg av eneboliger i Dølemo
Tomter for salg: Tomt 9, Gnr/bnr: 65/128 Tomt 10, Gnr/bnr: 65/129 Tomt 11, Gnr/bnr: 65/130 Tomt 12, Gnr/bnr: 65/131 Tomt 13, Gnr/bnr: 65/132 Tomt 14, Gnr/bnr: 65/133 Tomt 16, Gnr/bnr: 65/134 Tomt 17, Gnr/bnr: 65/135 Tomt 19, Gnr/bnr: 65/136 Tomtene varierer i størrelse fra 780-1221 m2.
Nybygg av eneboliger i Nelaug
Tomter for salg: Tomt nr 6, Gnr/bnr: 57/71 Tomt nr 8, Gnr/bnr: 57/65 Tomt nr 12, Gnr/bnr: 57/63 Tomt nr 16, Gnr/bnr: 57/62 Tomtene varierer i størrelse fra 720-1350 m2.
Nybygg av eneboliger i Åmli
Tomter for salg: Tomt nr 3, Gnr/bnr: 39/114 Tomt nr 11, Gnr/bnr: 39/108 Tomt nr 13, Gnr/bnr: 39/109 Tomte varierer i størrelse fra 845-1252 m2.
Etablering av høydebasseng i Åmli kommune
Utbyggingen er delt i 2 entrepriser: E1 Grunnarbeider. (Denne entreprisen) Entreprisen omfatter etablering av adkomstveg og opparbeidelse av tomt for nytt vannkammer med sprenging, utlasting og grovplanering. Legge VAledninger frem til kommunalt nett. Sanere eksisterende høydebasseng. Entreprisen organiseres som en egen hovedentreprise. E2 Bygging av vannkammer og ventilkammer. Organiseres som en totalentreprise.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner, oppgradering av bærelag og grøfting.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
Mjålandsvegen er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner.
Asfaltering av kommunal vei ved boligfelt i Åmli kommune
Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.