Alle planlagte byggeprosjekter i Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Etablering av handel/kontor/industri i Storfjord kommune
Byggeklare tomter. Ca. 80 daa. Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.
Oppgradering av vann- og avløpsledning i Storfjord
Trase Hatteng skole - Lillbrenna.
Oppgradering av vannledning i Storfjord
500 m fra Mælen og innover mot Oteren, samt bytte ut ca. 1000 m vannledning i Stubbengområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.