Alle planlagte byggeprosjekter i Målselv

Nybygg av boliger i Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca. 4800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør/sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter.
Etablering av utleieboliger i Målselv kommune
Tilvisningsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker.
Nybygg av fritidsboliger i Eidbukta på Målsnes
Planarbeidet har til formål å legge til rette for fritidsbebyggelse. Det er i utgangspunktet tenkt inntil 8 hytter med tilhørende infrastruktur. Området ligger ved kommunal veg med tilkomst fra denne. Detaljerte løsninger for vann og avløp vil bli vurdert som del av planarbeidet.
Nybygg av fullrenseanlegg ved Bardufoss vannverk i Målselv
For å overholde Drikkevannsforskriftens krav til drikkevann i fremtiden skal det gjennomføres et forprosjekt for å se på mulig oppgradering av Bardufoss vannverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.