Alle planlagte byggeprosjekter i Loabák - Lavangen

Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 Fossbakken
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.