Alle planlagte byggeprosjekter i Gratangen

Ny vannkraft i Gratangen kommune
Vassdragsområde 190.1Z. Søkt produksjon 12,10 GWh.
Nybygg av boligfelt i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.