Alle planlagte byggeprosjekter i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono

Nybygg av fotballhall i Olderdalen
Prosjektet er utsatt til 2025. Prosjektet ses også i sammenheng med evt endringer i skolestruktur.
Kartlegging av trykksoner for kommunale vannverk i Kåfjord
Fra økonomiplan 2023-2026. Trykksoner vannverk 0,4 mnok 2024, kartlegging av trykksoner for kommunale vannverk.
Kartlegging av trykksoner for kommunale vannverk i Kåfjord
Fra økonomiplan 2023-2026. Trykksoner vannverk 0,4 mnok 2024, kartlegging av trykksoner for kommunale vannverk.
Kartlegging av trykksoner for kommunale vannverk i Kåfjord
Fra økonomiplan 2023-2026. Trykksoner vannverk 0,4 mnok 2024, kartlegging av trykksoner for kommunale vannverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.