Alle planlagte byggeprosjekter i Balsfjord

Rassikring for snø på Fylkesveg 87 Henryskreda
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Etablering av fangvoll på E8 Lavangsdalen i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 57m lengde. Skredtype, snø.
Etablering av fangdam på E6 i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 56m lengde. Skredtype, sørpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.