Alle planlagte byggeprosjekter i Vågan

Ny flyplass på Leknes i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utvikling av tidligere barneskoletomta i Kabelvåg
Omfatter gnr. 13, bnr 5, fnr. 431, og gnr 13, bnr. 221, Rækøyveien 12 m.fl. Se finn.no for mer informasjon om eiendommen.
Ombygging til habiliteringsboliger i Vågan kommune
Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteirngsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå.
Utvidelse av bofelleskap i Vågan kommune
Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Grunnarbeider ved bru/vei i Kabelvåg
Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.
Etablering av boliger for hardbruk i Svolvær
Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg
Fornying av fortau og gater i Kabelvåg ifm samarbeidsprosjekt Elmea- og egen VA-avdeling. Det skal legges ny infrastruktur som krever graving i gateløp/fortau, rasjonelt å gjøre fornying av gater og fortau samtidig. Det vurderes at deler av prosjektet vil kunne kvalifisere til å få trafikksikkerhetsmidler. Eventuell ekstern støtte kommer da til avkortning på egeninvestering. Opprinnelig planlagt i 2024, men skyves ut i perioden da også samarbeidsparter trenger mer tid før man er klar til oppstart.
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg
Utvidelse av gravlund i Kabelvåg, detaljregulering og prosjektgjennomføring.
Energioppgradering av bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering, oppgradering av bygningsmassen.
Energioppgradering i bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterisolering.
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.
Etablering av gatelys i Vågan kommune
Ses i sammenheng med utvikling av bygningsmasse/hotellprosjekt.
Renovering av fasade på sykehjem i Kabelvåg
Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970). Det er søkt tilskudd.
Ombygg av kantinegulv ved idrettspark i Kabelvåg
Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etterhvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs.
Oppgradering av lekeplass ved skole i Svolvær
Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat.
Etablering av solskjerming ved skole i Svolvær
Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.
Ombygg for rømningsvei ved barnehage i Kabelvåg
Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.
Etablering av utebelysning ved skole i Svolvær
Mangelfull belysning i skolegården, fører til at det er vanskelig å ha oversikt over de minste barna i høst og vinterhalvåret. Ønsket er sterke lysholdere montert på vegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.