Alle planlagte byggeprosjekter i Leirfjord

Tilrettelegging av fortau, sikring av utearealer og parkeringsløsning ved barnehage i Leirfjord kommune
Det må utarbeides reguleringsplan som legger til rette for bygging av fortau på samme siden av veien som Leland barnehage, sikring av utearealer ved barnehagen samt parkeringsløsning. I tillegg må reguleringsplan gjennomgås og oppdateres.
Nybygg av bru i Leirfjord kommune
Idag Bk 6-28, etter tiltak Bk 10-60.
Ombygg av bru i Leirfjord kommune
Idag Bk 6-28, etter tiltak Bk 10-60.
Etablering av offentlig parkeringsplass i Bardal
Behov for å etablere offentlig parkeringsplass i Bardal til turisme mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.