Alle planlagte byggeprosjekter i Grane

Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Ny- alt ombygg av brannstasjon i Trofors
Det er behov for å bygge ny brannstasjon eventuelt renovere den gamle.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.