Alle planlagte byggeprosjekter i Gildeskål

Nybygg av boliger i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av industriområde i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse av fiskeoppdrett i Gildeskål
Søkt størrelse: 2576 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) etter endring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.