Alle planlagte byggeprosjekter i Gildeskål

Nybygg av industriområde i Gildeskål
Fra kommunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boliger i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av brannstasjon i Vågsosen på Sandhornøy, Gildeskål Kommune
Det skal ikke være overnatting der, og sporadisk opphold.Bygget skal være på 1. etasje, estimert BTA 50-100 m2.Byggets innhold:Garasje med plass til en brannbil.Lagringsplass for materiell og utstyr for brannvesenet.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.