Alle planlagte byggeprosjekter i Beiarn

Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
Nybygg av barnehage i Beiarn
Ny barnehage dimensjonert for 30 barn/plasser.
Klargjøring av nye boligtomter på Storjord i Beiarn
Vil gi ca. 5 nye tomter. Uregulert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.