Alle planlagte byggeprosjekter i Vågå

Ny transformatorstasjon 132/22 og 132 kV kabel i Vågå
Krefter har søkt om anleggskonsesjon for en 132 kV kabel og 132/22 kV transformatorstasjon for forsyning av Kolbotten industriområde. Denne søknaden ligger i kø for å bli tatt til behandling.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 51 i Vågå
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.
ENØK tiltak i dagsenter i Sjårdalen
Oppgradering av energioppfølgingssystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.