Alle planlagte byggeprosjekter i Tolga

Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Gnr/bnr: 52/1 og 8. ca 14 tomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.