Alle planlagte byggeprosjekter i Ringebu

Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av overføringsledning, avløpspumpestasjon og riving av renseanlegg i Ringebu
Overføringsanlegg vann og avløp Ringebu-Frya. Nedleggelse og riving av Ringebu ra og etablering av avløpspumpestasjon.
Nybygg av leilighetsbygg i Ringebu
Areal: 1297 m2. Byggeklar tomt. Det er mulig å bygge flere boenheter på tomten- utleieboliger.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Fåvang
Ny avløpspumpestasjon PA311 ved Fåvang stasjon, inkl ny elvekryssing av Lågen ved direktforbindelse til Fåvang RA.
Nybygg av høydebasseng og vannledning i Fåvang
Høydebasseng for Moheimsflata inkl. vannledning fra strengen til Kvitfjell vest.
Nybygg av VA-ledning (reservforbindelse) i Ringebu
Reserveforbindelse vannforsyning mot Hundorp vannverk/Sør-Fron.
Ny garderobe i svømmehall i Ringebu
Etablering av garderobe for brukere med nedsatt funksjonsevne og etablering av personheis fra garderobe og ned i basseng.
Montering av utvendige solavskjerming på omsorgsbolig i Fåvang
Skifte ut nåværende utvendige persienner ved omsorgsleilighetene i Linåkervegen 2B som vender mot Linåkertunet heldøgns tjenester. Flere av de som er nå fungerer ikke, de er tunge å dra opp/ned og de går både over vindu og verandadør slik at det ikke er mulig å gå ut på verandaen om persiennen er nede. Bytte av manuelle utvendige persienner til elektriske persienner på omsorgsleilighetene på siden mot HDT.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.