Alle planlagte byggeprosjekter i Tydal

Etablering av datasenter i Tydal, trinn 3
Prosjektet planlegges utført i 3 trinn. Kirkvollen industriområde.
Nybygg av landbasert røyeanlegg på Løvøya i Tydal
Primært er det Babord Seafood som skal motta røyen. Gjennomførelsetid: 6-12 måneder.
Nybygg av kraftverk i Tydal kommune
Vassdragsområde 123.EA3. Søkt produksjon 10,50 GWh.
Etablering av næringsområde i Tydal
Plass til arealkrevende næringsvirksomhet. Næringsbebyggelse - industri. I første omgang arbeides det for etablering av gartneri. Berørte eiendommer, 181/1, 2, 16, 65, 129, 142, 191.
Fv 705 Neabrua i Tydal, Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Fv 30 Holtabrua i Tydal, Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Utskifting avløpspumpestasjon i Tydal
Av HMS-hensyn legges det nå opp til tørroppstilte stasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.