Alle planlagte byggeprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av sportsanlegg, flerbrukshall i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Nybygg av boliger på Raufoss
Planområdet er på ca. 3,1 daa.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Nybygg og ombygg av boliger i Raufoss
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 185/48, 185/31, 185/47. Projektet kommer att deles opp i flere projekter.
Utvidelse av kalkverk i Vestre Toten
Gnr/bnr: 88/1, 9/31/32/41/42 og 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.