Alle planlagte byggeprosjekter i Vestre Toten

Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Opprusting av vei og gang-og sykkelvei mm i Raufoss
Ny planløsning av kryss, ny gang-og sykkelvei og nytt fundament og asfalt på kjørevei.
Utvidelse av kalkverk i Vestre Toten
Gnr/bnr: 88/1, 9/31/32/41/42 og 57.
Nybygg av ammunisjonslager på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.