Alle planlagte byggeprosjekter i Vang

Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Utvidelse av hyttefelt i Vang kommune
Utbygging av om lag 100 fritidsbustadar i vestre del av Solsteinslie. GNR/BNR: 37/1, 38/9 og 39/1.
Nybygg av ferieleiligheter i Vang kommune
Planlegger ca. 45 leiligheter. GNR 7, BNR 217, 218, 219 OG 232 M
Overbygg på Fylkesveg 293 Sandvike i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. 150m.
Nybygg skiheis, service- og beredskapsanlegg mm. på Tyin Vang kommune
Gnr./bnr. 4/3, 5/18, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 5/1, 10/2, 10/3, 9002/29, 9002/58 og 9002/29.
Omlegging og mur på Fylkesveg 293 Kviture i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.