Alle planlagte byggeprosjekter i Våler (Innlandet)

Nybygg av boliger og næring i Våler kommune
93 leiligheter og 2.500 kvadratmeter næring.
Etablering av storskala datasenter / energi krevende industri med tilhørende teknisk infrastruktur på Gylderåsen I Våler kommune
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende industri innenfor planområdet., f.eks. batterifabrikk, datasenter eller lignende
Nybygg av næringspark i Våler
Gnr/bnr: 48/155 og 105. Ca. 100 mål tomt. Byggeklare tomter.
Sanering av planoverganger mellom Våler og Grønland i Våler kommune
Sanering av 4 planoverganger og sikring av en planovergang med bom på strekningen mellom Våler og Grønland i Våler kommune, samt legge til rette for adkomst til berørte eiendommer fra fylkesvei 2116 via Kavlerudsvegen.
Sanering av planoverganger på strekningen mellom Våler og Kåten i Våler kommune
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sanering av 9 planoverganger og sikring av en planovergang med bom på strekningen mellom Våler og Kåten i Våler kommune, samt legge til rette for adkomst til berørte eiendommer langs fylkesveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.