Alle planlagte byggeprosjekter i Vågå

Nybygg av bolig- og hytteområde i Vågå, trinn 2
Trinn 2 består av: 17-19 stk leilighetsbygg med 129-153 boenheter og 55 fritidsboliger. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Vågå, trinn 1
Trinn 1= 6-8 bygg med leiligheter med 4-6 boenheter per bygg. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området.
Nybygg av forretning og kontorbygg i Vågåmo
Planområdet omfatter del av eiendom gnr/bnr 65/1, 65/21, 65/22, 66/96, 66/199 og 194/29. Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for forretning og kontor. Planområdet ligger i Vågåmo sør for Vågå kulturhus og Vågåhallen, øst for Fv. 452- Vågåvegen. Inntil 2.800m² butikkareal på 1.plan og inntil 1.500m² kontorareal i 2.-3. etg.
Ny transformatorstasjon 132/22 og 132 kV kabel i Vågå
Krefter har søkt om anleggskonsesjon for en 132 kV kabel og 132/22 kV transformatorstasjon for forsyning av Kolbotten industriområde. Denne søknaden ligger i kø for å bli tatt til behandling.
Nybygg av vannverk i Vågå
Planområdet omfattar heile eller deler av eigedommane Gnr/bnr/fnr 4/7, 155/1, 156/1, 156/1/2, 156/1/3, 156/4, 156/7, 156/28, 156/53 og 156/64, 156/65, 156/69 og 205/1. Formålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nye grunnvassbrønnar og nytt vassverk på Lalm i Vågå kommune. Omsynssoner for drikkevasskjelda skal inngå i planen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 2
Infrastruktur for 55 fritidsboliger og 17-19 bygg med leiligheter, 129-153 leiligheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 51 i Vågå
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.
ENØK tiltak i dagsenter i Sjårdalen
Oppgradering av energioppfølgingssystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.