Alle planlagte byggeprosjekter i Tynset

Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Etablering av næringsområde ved Rv. 3 Motrøkrysset på Tunndalen i Tynset
120 mål. Gnr/Bnr: 75/1 - 91/ 39,106,158,79,41,58 - 92/1 - 93/36,2,3.
Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 31 frittliggende fritidsboliger og 2 leilighetsbygg.
Nybygg av politistasjon i Tynset kommune
Nye politistasjonen skal bygges ved siden av brannstasjonen.
Nybygg av bofellesskap i Tynset
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boliger i Tynset
Tomt 1-10 er ute for salg. Gnr/bnr: 118/60, 118/52, 118/51, 118/53, 118/54, 118/57, 118/58, 118/59, 118/55 og 118/56.
Utvidelse av småbåthamn og parkering i Tynset
Gnr/bnr.: 112/9, 112/102, 113/26, 124/5 og 124/315.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.