Alle planlagte byggeprosjekter i Stor-Elvdal

Etablering av småhusbebyggelse på Koppang i Stor-Elvdal
Gnr/bnr: 19/7, 19/126, 19/156, 19/761, 19/1032, 19/1045, 19/1247, 19/1248, 19/1330, 19/1583, 19/1742, 19/1743, 19/1744, 19/1745, 19/1746 og 19/1751.
Oppgradering av Riksveg 3 Østerdalen i Stor-Elvdal
6 km. Utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord.
Etablering av vegserviceanlegg med el-ladestasjoner, veikro mm i Stor-Elvdal kommune
Planområdet er på ca. 86,7 daa og består delvis av gbnr: 14/5 & 79/39.
Rassikringstiltak på Fv 606 Oluftsua i Stor-Elvdal
Skredtype stein. Skredfaktor låg. Tiltak og kostnad er ikke vurdert enda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.