Alle planlagte byggeprosjekter i Stange

Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider fra Furnesbakken til Stange omfatter ny Tangen stasjon. Ceequal-sertifisering.
Utvidelse av dobbeltspor på Dovrebanen Kleverud-Sørli
Underbygningsarbeider i Stange sentrum, omfatter ombygging av Stange stasjon
Nybygg av leiligheter i Stange
Felt BBB. Gnr/bnr: 6/98 og 6/466. 5-6 etasjer.
Etablering av blokkbebyggelse i Stange kommune
Planlagt fire boligblokk, fordelt mellom 3-5 etasjer. Ca 69 leiligheter.
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole. Gjennomføringstid: ca 18 måneder.
Nybygg av bo- og servicesenter på Stangebyen i Stange kommune
Samarbeid mellom Stange Kommune og Coop Innlandet.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad, trinn 3
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Nybygg av næringsbygg i Ljøstad
Gjenstår 1-2 tomter.
Nybygg av boliger i Stange, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Tilbygg av barnehage i Ottestad
Utvidelse med 3 avdelninger. Fra 6 til 9 avdelninger.
Utbygging av boligfelt i Stange
Tomt er på 2717 m2.
Sanering av vann- og spillvannsledninger i Stange
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon på Fylkesveg 222 i Stange
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 24 i Stange
Opparbeidelse av kjettingplasser på bunn og toppen av bakken med kapasitet for to modulvogntog.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 222 i Stange
Eksisterende støyskjerm har behov for større reparasjoner og delvis utskiftning på kortere strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.