Alle planlagte byggeprosjekter i Rendalen

Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av hytteområde på Bergset i Rendalen
Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/bnr 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1.
Nybygg av hytteområde på Bergset i Rendalen
Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/bnr: 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1.
Nybygg av hytte i Renåtangen, Bergset
50 tomter totalt. 3 tomter er solgt til selvbyggere, 47 tomter gjenstår.
Nybygg av hytteområde på Bergset i Rendalen
Byggeklare tomter. Totalt 50 hytter. Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/brn: 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1
Ombygg av transformatorstasjoner i Rena
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Nybygg av bru med tilstøtende veg og flomsikringstiltak langs Fylkesveg 30 i Rendalen
Flomsikringstiltak langs elvene Tysla og Unsetåa og ny Elvål bru med tilstøtende veg i fylkesveg 30.
Ny T2 i trafostasjon i Innlandet
Tidsperiode 2024. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.