Alle planlagte byggeprosjekter i Os

Nybygg av leilighetsbygg i Os
Tomtestørrelse: 3,1 daa. Totalt 19 tomter på området. Tomt 1-15, BKS1, BKS2 og BKS3 er lagt på egne prosjekter.
Nybygg av boligområde i Os
Tomtestørrelse: 4,4 daa. Det kan bygge tremanns- og firemannsboliger på tomten. Totalt 19 tomter på området. Tomt 1-15, BKS2, BKS3 og BBB1 er lagt på egne prosjekter.
Nybygg av boligområde i Os
Tomtestørrelse: 5,2 daa. Det kan bygges tremanns- og firemannsboliger på tomten. Totalt 19 tomter på området. Tomt 1-15, BKS1, BKS2 og BBB1 er lagt på egne prosjekter.
Nybygg av boligområde i Os
Tomtestørrelse: 1,5 daa. Det kan bygge tremanns- og firemannsboliger på tomten. Totalt 19 tomter på området. Tomt 1-15, BKS1, BKS3 og BBB1 er lagt på egne prosjekter.
Nybygg av boligområde i Os
Totalt 19 tomter på området. På tomt 1-15 kan det bygges både eneboliger og tomannsboliger. Tomt 1- 1,2 daa, Tomt 2- 1,1 daa, Tomt 3- 1,1 daa, Tomt 4- 1,2 daa, Tomt 5- 3,1 daa, Tomt 6- 3,7 daa, Tomt 7- 3,4 daa, Tomt 8- 3,0 daa, Tomt 9- 1,0 daa, Tomt 10- 1,1 daa, Tomt 11- 1,1 daa, Tomt 12- 1,1 daa, Tomt 13- 1,1 daa, Tomt 14- 1,1 daa, Tomt 15- 1,1 daa. Øvrige tomter: BKS1, BKS2, BKS3 og BBB1 er lagt på separate prosjekter.
Etablering av kurs- og konferansesenter med tilknyttede aktiviteter og formål i Os kommune
Hensikten med planarbeidet er å utvikle den historiske skyssgården til et kurs- og konferansesenter med tilknyttede aktiviteter og formål.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelser: 1,0 daa-1,4 daa. 3 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.