Alle planlagte byggeprosjekter i Nordre Land

Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Dokka
Foremålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boliger og forretningslokaler, og se på muligheter for å tillføre Dokka gode landsbykvaliteter og beboere gode bokvaliteter. Utbygger planlegger oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og utleie i eksisterende lokaler parallellt med oppføring av nye leilighetsbygg.
Ombygg og tillbygg av bilverksted til politistasjon Nordre Land
Gnr./bnr. 39/52,56. Planområdets størrelse er ca. 6 daa.
Nybygg infrastruktur for næringsbygg og boliger i Dokka
Infrastruktur for næringsareal og 5 eneboligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.