Alle planlagte byggeprosjekter i Nord-Odal

Nybygg av skipark i Sagstua
Gnr/bnr: 11/4, 11/7, 11/11 og 11/12. Skianlegg både for vinter- og sommeraktiviteter. Trinnvis utbygging. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Utvidelse av industriområde i Sagstua
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 5 industritomter.
Utvidelse av industriområde på Sagstua
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger i Austevatn
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Sollia 8, gnr/bnr 54/284, 774 m2. Sollia 10, gnr/bnr 54/285, 988 m2. Sollia 14, gnr/bnr 54/287, 1078 m2. Sollia 16, gnr/bnr 54/288, 1032 m2. Sollia 7, gnr/bnr 54/289, 778 m2. Sollia 11, gnr/bnr 54/291, 838 m2. Sollia 12, gnr/bnr 54/286, 1095 m2.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet. Tomter for salg: Tomt 2, gnr/bnr 52/228, 1439 m2. Tomt 3, gnr/bnr 52/229, 1368 m2. Tomt 4, gnr/bnr 52/230, 1714 m2. Tomt 11, gnr/bnr 52/238, 1670 m2. Tomt 12, gnr/bnr 52/239, 1544 m2. Tomt 13, gnr/bnr 52/241, 1473 m2.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Johansrudvegen 24, gnr/bnr 27/120, 1364 m2. Johansrudvegen 25, gnr/bnr 27/122, 1388 m2.
Oppgradering/asfaltering av vei i Sagstua
Fra kryss v/Thorvald Meyers Minde til kryss ved Gjensidige.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Gardvik
Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av leirduebane i Mo
Gnr. 52, bnr. 25, fnr. 2 og del av gnr. 52, bnr. 25.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.