Alle planlagte byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Nybygg av næring på Leira i Nord-Aurdal kommune
Gnr 24 bnr. 3, 4, 111, 265, 296, 357 m.fl.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Fagernes sentrum
Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl, og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Enda litt uavklart angående E16 som eventuelt vil bygges gjennom området.
Nybygg av boligområde i Fagernes
Gnr/bnr: 18/18, 40, 15/6, 12, 14/29 og 37. 30-50 boligtomter.
Nybygg av boliger i Fagernes
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter og næring i Fagernes
Gnr. 25 bnr. 133, 170, 222 m.fl.
Nybygg av beredskapssenter i Sør-Aurdal
Gnr/bnr: 22/191, 22/2 og 115/1. Mulighetsstudie: Norconsult.
Nybygg av boliger, parkering mm i Fagernes
Planen omfatter bygging av flermannsboliger/leilighetsbygg, og eventuelt areal til tjenesteyting i form av helse- og omsorgsvirksomhet og utvidelse av parkering for Valdres Lokalmedisinske senter. Gnr/bnr: 25/156, 25/157 og 25/163.
Etablering av fortau på Fylkesvesg 2482 Våningsvegen-Beinstigen
I handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Enda litt avklart angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Utvidelse av butikk på Leira i Nord-Aurdal kommune
Gnr 24 bnr. 3, 4, 111, 265, 296, 357 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.