Alle planlagte byggeprosjekter i Grue

Nybygg av solkraftverk i Grue kommune
Planområdet omfatter 344,1 hektar. 264,6 MWp.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Kirkenær
Totalareal ca. 30 daa
Nybygg av museum på Svullrya
Ca 12 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Nybygg av barnehage på Kirkenær
Barnehage for 70-80 barn, 3 avd.
Nybygg av eneboliger i Refset
Tomter for salg: Steinvegen 5 (Gnr/bnr: 76/66) 1.127 m2, Steinvegen 12 (76/64) 903 m2, Engvegen 1 (76/60) 1.101 m2, Engvegen 3 (76/56) 1.173 m2, Engvegen 4 (76/54)) 868 m2, Engvegen 9 (76/57) 1.372 m2 Gnr/bnr: 76/71 1,444 m2.
Nybygg av eneboliger i Svullrya
Tomter for salg: Skogvegen 8, gnr/bnr 24/134, 1.582 m2. Skogvegen 10, gnr/bnr 24/129, 1.266 m2. Mogopvegen 4, gnr/bnr 113/164, 1.034 m2.
Nybygg av enebolig i Grinder
Gnr/bnr: 46/212. Tomteareal: 905 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.