Alle planlagte byggeprosjekter i Grue

Nybygg av solkraftverk i Grue kommune
Planområdet omfatter 344,1 hektar. 264,6 MWp.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Kirkenær
Totalareal ca. 30 daa
Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029.
Nybygg av barnehage på Kirkenær
Barnehage for 70-80 barn, 3 avd.
Nybygg av solkraftverk i Grue kommune
Utplassering av solcellepaneler på råtomt.
Nybygg av eneboliger i Bergesida, Kirkenær
Tomter for salg: 1 tomt Granstien, 2 tomter Furustien, 1 tomt Lyngvegen, 1 tomt Konglevegen, 2 tomter Mosevegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.