Alle planlagte byggeprosjekter i Grue

Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Nybygg av eneboliger i Namnå
Tomter for salg: Østmovegen 6, 9, 22, 30 og 42.
Nybygg av eneboliger i Bergesida, Kirkenær
Tomter for salg: 1 tomt Granstien, 2 tomter Furustien, 1 tomt Lyngvegen, 1 tomt Konglevegen, 2 tomter Mosevegen.
Nybygg av barnehage på Kirkenær
Barnehage for 70-80 barn, 3 avd.
Nybygg av eneboliger i Refset
Tomter for salg: Steinvegen 5 (Gnr/bnr: 76/66) 1.127 m2, Steinvegen 12 (76/64) 903 m2, Engvegen 1 (76/60) 1.101 m2, Engvegen 3 (76/56) 1.173 m2, Engvegen 4 (76/54)) 868 m2, Engvegen 9 (76/57) 1.372 m2 Gnr/bnr: 76/71 1,444 m2.
Etablering av solcellepark i Grue kommune
Grue kommune vurderer å leie ut grunn til solpark på to større områder og ønsker herved å åpne for offentlig konkurranse.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Grinder-Noret i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Kirkenær-Åsnes grense i Grue
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.