Alle planlagte byggeprosjekter i Gausdal

Nybygg av leiligheter i Østre Gausdal i Gausdal
Totalt skal det bygges ca. 300-400 boenheter i området. 18 leiligheter er planlagt i første trinn.
Nybygg av hytteområde på Skei
146 nye hyttetomter.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Trafikksikkerhetstiltak rundt skole og barnehage i Vestre Gausdal
Gnr/bnr: 32/116, 32/72 og 32/4. Adresse: Brubakken 16, Brubakken 12 og Brubakken 20.
Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger i Follebu
Rehabilitering av 20 bad, utskifting av vinduer samt oppgradering av gamle tekniske anlegg.
Innvendig rehabilitering av sykehjem i Vestre Gausdal
Det er behov for oppgradering av gamle tekniske anlegg samt utskifting av gamle vinduer og branndører.
Opparbeidelse av vei og etablering av trase m.m. på næringsområde i Gausdal kommune
Det skal opparbeides ny veg innover i det regulerte området. Langs vegen/i veggrøfta skal det lages ny trase for en bekk. Bekken skal sikres i ny stikkrenne og nytt bekkefar til samløp med opprinnelig bekkeløp. Området ligger langs fv. 2528 Baklivegen mellom Segalstad Bru og Follebu, ca. 1 km sørover fra avkjøring fv. 255 ved Segalstad Bru.
Uskifting av tekniske anlegg ved idrettshall i Østre Gausdal
Utskifting av gamel tekniske anlegg i den gamle delen av Gausdal Arena.
Rehabilitering av barnehage i Follebu
Det er behov for utskifting av vinduer, ytterdører samat oppgradering av tekniske anlegg.
Rehabilitering av barnehage i Vestre Gausdal
Rehabilitering av tekniske anlegg inkl. overgang til LED belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.