Alle planlagte byggeprosjekter i Alvdal

Nybygg av eneboliger i Brenna
14 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Strømmen
8 tomer. Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 1.400-2.000 m2
Etablering av boliger i Alvdal
Grunneier: Ole Sørhuus og Hans Kristian Øverland. Gnr/bnr: 10/50
Nybygg av boliger i Moan
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 2 mål.
Nybygg av eneboliger i Alvdal
Byggeklare tomter. Planstørrelse: ca. 900 m2
Nybygg av boliger i Måna
Tomtestørrelse: 1 til 1,5 mål. Vei, vann, avløp og fiber inn til tomtegrensen er inkludert i tomteprisen.
Etablering av mobiltelefonmaster i Nord-Østerdalen
Kommunene i Nord-Østerdalen har til hensikt å inngå kontrakt om bygging og drift av mobiltelefonmaster, for å utøke områder med dårlig dekning i Nord-Østerdalen. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunene i Nord-Østerdalen sitt behov for utbedring av områder med dårlig dekning for mobiltelefon og mobildata i områder med svak dekning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.