Alle planlagte byggeprosjekter i Alvdal

Nybygg av eneboliger i Brenna
15-18 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av solkraftverk i Alvdal kommune
82 dekar. 5 MWp. Nettstasjoner 0,4/22kV. Jordkabler med spenning 22kV fra nettstasjon fram til 22kV
Nybygg av boliger i Strømmen
8-10 tomter. Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 1.400-2.000 m2
Nybygg av boliger i Moan
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 2 mål.
Etablering av boliger i Alvdal
Grunneier: Ole Sørhuus og Hans Kristian Øverland. Gnr/bnr: 10/50
Etablering av ny tannklinikk i Alvdal kommune
Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass innenfor byggegjerdet. Bæresystemet blir i sin helhet i massivtre, alle yttervegger samt vegger langs tall-aksene er bærende. I tillegg blir det en plate av massivtre som bærende takkonstruksjon. Bygget blir i en etasje, det etableres vei, gangfelt og 2 parkeringsplasser for handicappede.
Etablering av mobiltelefonmaster i Nord-Østerdalen
Kommunene i Nord-Østerdalen har til hensikt å inngå kontrakt om bygging og drift av mobiltelefonmaster, for å utøke områder med dårlig dekning i Nord-Østerdalen. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunene i Nord-Østerdalen sitt behov for utbedring av områder med dårlig dekning for mobiltelefon og mobildata i områder med svak dekning.
Riving av gamle Sølnadammen i Alvdal kommune
Ønsker å beholde en del av dammen, kraftverksbygningen og andre deler av anlegget som kulturminne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.