Alle planlagte byggeprosjekter i Sirdal

Nybygg av hytter i Sirdal
150-200 hytter
Oppgradering av tunnel langs Sirdalsvannet på Fylkesveg 42 i Sirdal
Rassikring langs Sirdalsvannet innebærer forlengelse av Gåsehellertunnelen og sikring av veien gjennom Valevika
Nybygg av hyttefelt i Suleskard
Gnr/bnr: 1/8 og 115/2, 115/3 og 115/4. Planområdet er på: 241 daa.
Nybygg av hytter i Siral
Ca 40 hytter. En blandning av små og større hytter.
Nybygg av fritidsboliger m.m. i Øve Sirdal
Maks BYA per fritidsboliger i underkant av 60 m2.
Nybygg av hytter på Solheim i Siral
Gnr/bnr: 8/1, 8/115. Byggeklare tomter.
Etablering av hytter, leiligheter med infrastruktur i Fidjeland
14-16 hyttetomter. Antall leiligheter er foreløpig ikke bestemt.
Nybygg av vannkraftverk i Sirdal kommune
Det omsøkte prosjektet vil gi en årlig kraftproduksjon på 7,65 GWh, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 380 husstander.
Nybygg av hytter i Sirdal
16 tomter til salg.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Etablering av transformatorbygg i Sirdal
Etablering av Tonstad datapark transformatorstasjon med to transformatorer hver med ytelse 150 MVA og omsetning 132/22 kV, to 132 kV utendørs bryterfelt, ett innendørs 22 kV GIS-koblingsanlegg og to ca. 500 meter lange 132 kV jordkabler fra Tonstad datapark transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Etablering av et transformatorbygg med en grunnflate på ca. 300 m2. Hele den nye transformatorstasjonen vil ligge innenfor området til Tonstad datapark.
Utvidelse av fritidsboligområde i Suleskard
Formålet med planen er regulering av 10 nye fritidsboligtomter og 2 boligtomter med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, uteoppholdsarealer samt skiløyper og stier. I reguleringsplanen inngår 9 eksisterende fritidsboligtomter. Til sammen inneholder planområdet 19 fritidsboligtomter og 2 boligtomter.
Nybygg av boliger i Sirdal kommune
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av ny vannledning i Sirdal
Fra budsjett 2023-2026. 815 m - ø 225.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.