Alle planlagte byggeprosjekter i Lyngdal

Ny E39 Mandal - Lyngdal øst, Blørstad - Herdal
Mandal - Lyngdal totalt 25 km. Blørstad til Herdal 13 km. På sistnevnte strekning er det planlagt tunneler og en stor bru over elven Audna. Miljøsertifiseres, CEEQUAL.
Ny E39 Mandal - Lyngdal øst, strekning Mandal - Blørstad
Mandal - Lyngdal totalt 25 km. Fra Mandalskrysset til Blørstadkrysset er det 8,5 kilometer. Tilførselsveien fra Blørstadkrysset til eksisterende E39 ved Tredal blir 3,5 kilometer lang. Totalt 12 km. Miljøsertifiseres, CEEQUAL.
Nybygg av næringsområde Lyngdal
180 daa. Etablering av virksomheter for plasskrevende handel, logistikk/distribusjon, lager, håndverksbedrifter, lett industri/produksjon m.m Gnr/bnr: 155/3, 156/3, 156/4, 156/7, 156/123, 156/156, 156/157, 156/158, 156/162, 156/163, 156/167, 156/265, 157/1, 157/3, 157/7, 157/10, 157/56, 157/57, 157/58, 159/1, 159/2, 200/1, 200/2, 200/5, 293/8 og 293/9.
Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Lyngdal
Område FB6, samt del FB3.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Lyngdal, trinn 3 mfl.
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Utvidelse av næringsområde i Lyngdal
Gbnr.41/156 m. fl. 4,6 daa.
Nybygg av boligområde i Lyngdal
GNR/BNR: 63/1,2,3,5 med flere.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Nybygg av næringsbygg i Lyngdal
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsområde for kombinert innendørs og utendørs lagring av maskiner og utstyr tilknyttet gardsdrift og entreprenørvirksomhet. Tomteareal: BN3= 3492 m2.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av fritidsboligområde i Lyngdal
8 frittliggende fritidsboliger og 1 vertikaldelt fritidsbolig med 2 boenheter.
Nybygg av boliger i Lyngdal
Gnr/bnr: 46/1, 30. Foremålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 11 boliger og hyttefelt.
Tilbygg av industri- og lagerbebyggelse i Lyngdal
Gnr/bnr: 160/4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20, 161/5, 6, 11, 162/1, 244 og 280. 121 daa.
Utbygging av fritidsboliger på Bærøy i Lyngdal
Gbnr.20/1 og 20/9 m. fl. Flytebrygge med plass til 1 båtplass per tomt. Ca. 6 tomter.
Nybygg av flermannsbolig/leiligheter i Lyngdal
Opp til 4 leiligheter med carport og stort gårdstun.
Nybygg av gang og sykkelvei i Lyngdal
Gnr/bnr: 63/3 og 64/4.
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av fritidsboliger på Bærøy i Lyngdal
Gbnr.20/1 og 20/9 m. fl. Flytebrygge med plass til 1 båtplass per tomt. Ca. 6 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.