Alle planlagte byggeprosjekter i Iveland

Nybygg av boligområde i Birketveit
Råtomter med veldig gode solforhold. Tomter mellom 1,4 dekar og 3,5 dekar.
Nett, rensk og bolt på Fv 403 Jeppestølkleiver i Iveland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.