Alle planlagte byggeprosjekter i Gjerstad

Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av boligområde på Mostad i Gjerstad
Ferdig regulert for inntil 28 boenheter. Disse er fordelt på 7 leilighetsbygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.