Alle planlagte byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av tunnel i Flekkefjord, Kvellandstrand-Kunes
Prosjekt/byggestart avventes pga. manglende finansiering i prosjektet. Pågående avklaringer mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Ca 3,5km 2-felts vei- ca 3,2km er undersjøisk tunnel. Profil tunnel T8,5.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. 41-54 boenheter.
Nybygg av næring, leiligheter og kirkesenter i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/25, 26 og 27. Inntrukket 4:e etasje.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Flekkefjord
Reguleringsendringen går ut på å innføre kombinasjonsformålet næring/tjenesteyting for det nordlige delområdet. Bakgrunnen for endringen er ønsket om å åpne opp for å etablere to klasserom for videregående skole for å undervise i blå næring tilknyttet eksisterende virksomhet innenfor næringsområdet. Som konsekvens blir det også foreslått å åpne opp for parkering innenfor areal avsatt til havnelager
Etablering av fritidsboliger og eneboliger på Hidra i Flekkefjord
Forslagstiller er grunneierne på Hummerås i samarbeid med Flekkefjord kommune.
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Tilbygg av videregående skole i Flekkefjord
Tilrettelagte undervisningslokaler.
Nybygg av hyttefelt i Flekkefjord
Planområdet er omtrent 110,5 daa.
Nybygg av frittliggende eneboliger og kjedede eneboliger/rekkehus i Flekkefjord
12-13 boenheter. Gnr/bnr: 66/2, 28, 43, 48, 84, 109, 111, 112, 150 og 158 mfl.
Nybygg av eneboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. Totalt 41-54 boenheter.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Planområde: 2,3 daa. Planen omfatter B1 og B2. B1= 2 leilighetsbygg med totalt 8 boenheter. B2= 3 eneboliger.
Fortetting av hytteområde på Hidra
Fortetting med 25 nye fritidsboliger.
Rehabilitering av bru, Fv 4208 Bakke og Bakkekleiv bru i Flekkefjord
Fra fylkeskommunen sin handlingsplan for fylkesveier.
fortetning/utvidelse av hyttebebyggelse i Stampen, Flekkefjord
Planens hensikt er å tilrettelegge for en fortetning/utvidelse av hyttebebyggelsen i Stampen; i tilknytning til eksisterende bebyggelse; med tilhørende småbåtanlegg. Grunneier ønsker å tilrettelegge åtte nye tomter for oppføring av fritidsboliger. På to eksisterende eiendommer ønskes det tilrettelagt for mindre tiltak som bod, pergola, brygge og/eller båthus.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 2
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 3
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 4
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Avlaste overvann og direkte overføring avløp.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 1
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Oppgradering av skole i Gyland
Klasserom/sløjd/bibliotek/toalett/vinduer.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Nybygg av VA-ledning i Birkeland
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Nybygg av VA-ledning i Flikka
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 2
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Overvannshåndtering.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 3
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 4
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 5
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Rasvåg
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.