Alle planlagte byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Flekkefjord, trinn 3
Berørte eiendommer: Gnr. 203 bnr. 348,349,379,382,390,399,557,664,795,797,950,995, 1071, 1082, 1199, 1283, 1284, 1678, 1679 og gnr. 303 bnr. 1. Totalt skal det bygges 36.000 m2 BRA. Totalt 104 boenheter. Området planlegges utbyggt i 3 byggetrinn. Det skal etableres inntil 215 offentlige parkeringsplasser.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Flekkefjord, trinn 2
Berørte eiendommer: Gnr. 203 bnr. 348,349,379,382,390,399,557,664,795,797,950,995, 1071, 1082, 1199, 1283, 1284, 1678, 1679 og gnr. 303 bnr. 1. Totalt skal det bygges 36.000 m2 BRA. Totalt 104 boenheter. Området planlegges utbyggt i 3 byggetrinn. Det skal etableres inntil 215 offentlige parkeringsplasser.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. 41-54 boenheter. 38 tomter
Nybygg av kombinasjonsbygg i Flekkefjord
Gnr/bnr: 102/181, og deler av 102/141, 102/154, 102/106 og 300/8. Planområde: 7 daa.
Etablering av fritidsboliger og eneboliger på Hidra i Flekkefjord
Forslagstiller er grunneierne på Hummerås i samarbeid med Flekkefjord kommune.
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av frittliggende eneboliger og kjedede eneboliger/rekkehus i Flekkefjord
12-13 boenheter. Gnr/bnr: 66/2, 28, 43, 48, 84, 109, 111, 112, 150 og 158 mfl.
Fortetting av hytteområde på Hidra
Fortetting med 25 nye fritidsboliger.
Nybygg av bygg for offentlige tjenestefunksjoner i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/2, 8, 9, 16, 06, 1655 og 1658. Bygget skal inneholde helsestasjon, fysioterapeut og hjelpemiddelsentral.
Rehabilitering av bru, Fv 4208 Bakke og Bakkekleiv bru i Flekkefjord
Fra fylkeskommunen sin handlingsplan for fylkesveier.
Nybygg av næring og kirkesenter i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/25, 26 og 27. Inntrukket 4:e etasje.
Nybygg av boligområde i Sundeodden
3 eneboliger og 2-5 enheter med leiligheter er planerat.
Fortetting/utvidelse av hyttebebyggelse i Stampen, Flekkefjord
Planens hensikt er å tilrettelegge for en fortetning/utvidelse av hyttebebyggelsen i Stampen; i tilknytning til eksisterende bebyggelse; med tilhørende småbåtanlegg. Grunneier ønsker å tilrettelegge åtte nye tomter for oppføring av fritidsboliger. På to eksisterende eiendommer ønskes det tilrettelagt for mindre tiltak som bod, pergola, brygge og/eller båthus.
Nybygg av barne- og ungdomsavlastningsboliger i Flekkefjord
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 3
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Utskifting av ledningsnett i Flekkefjord, trinn 4
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Avlaste overvann og direkte overføring avløp.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Nybygg av VA-ledning i Birkeland
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Nybygg av VA-ledning i Flikka
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.
Utbygging av bredbånd i Flekkefjord kommune
Områder i Flekkefjord kommune: Åna-Sira Øst, Reppen-Bjelland og Hjelleset.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Overvannshåndtering.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 4
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Ombygg av verksted i Flekkefjord
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Oppgradering av tak på kirke i Flekkefjord kommune
Oppgradering av tak. Fra budsjett 2022-2026.
Utskifting av ledningsnett i Drangeid, trinn 5
Separering av overvann og spillvann, reduksjon av vannlekkasjer.
Nybygg av VA-ledning i Rasvåg
Tilrettelegging for fremtidige abonnenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.