Alle planlagte byggeprosjekter i Farsund

Etablering av landbasert akvakulturanlegg for laks i Farsund
En årsproduksjon på 6 000 tonn laks. Gnr/bnr: 93/1 og 94/9 mfl.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Farsund
Det planlegges å søke om årlig konsesjon på 20.000 tonn slakteklar fisk. Gnr/bnr: 5/4, 16 og 20.
Ombygg fra kontor til leiligheter i Farsund
Planområdet er på 21,3 daa. Formål med planen er å regulere inn befintlig bebyggelse og ombygg fra kontor til leiligheter.
Nybygg av hytter i Åpta
Gnr 151 Bnr 5,37,51,73. Godkjent reguleringsplan. 28 tomter gjenstår (21 hytter og 11 hus). Godkjent båthavn med 20 båtplasser. Solrik beliggenhet med utsikt over Åptafjorden. Åpta ligger sentralt mellom Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Populær campingplass og badestrand rett nedenfor feltet. Turmuligheter i nærmiljøet.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av parkeringshus (Vestersiden) i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser. Planområdet omfatter 5 eiendommer (1/199, 1/658, 1/788, 1/974 og 300/23).
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum. 12-13 tomter. 50 dekar. 595.000 nok/m2
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av hytteområde på Spind, Farsund
Gnr/bnr: 202/1, 2 og 4. Planforslaget legger opp til en utbygging av fritidsboliger i felt F35, F37, F39 og F40. I tillegg legger planen opp til en fortetting av fritidsboliger innenfor eksisterende felt for fritidsboliger. Boligene beregnes bli mellom 90-150 m2.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Nybygg av boliger og næring i Farsund
Næringslokaler i 1. og deler av 2. etasje er tilpasset fleksibel bruk.
Omtekking av tak på omsorgssenter i Farsund
Prosjekt fra årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utbygging av bredbånd i Farsund kommune
Områder i Farsund kommune: Litland-Drange.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.