Alle planlagte byggeprosjekter i Bykle

Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av idrettshall i Bykle kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Nybygg av fritidsbustader i Bykle
50-70 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle kommune
Grunneier: Jon Ove Heen. Gnr.1, Bnr. 21 og 115.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.