Alle planlagte byggeprosjekter i Åseral

Nybygg av vei i Ljosland-Bortelid
5,5 m bred, ca. 10,4 km lang.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Produksjon; 9,10 GWh.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg ca 200-300 m2. 21 MW. Hører sammen med Langevatn og Nåvatn tunnel. Start og kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.