Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Trondheim

Utbygging av E6 Ranheim-Værnes, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Energi-sertifisering ISO 50001. Tilbudskonkurranse basert på BVP-metoden (Best Value Proccurement). Totalentreprise med samhandling i prosjektutviklingsfasen. Planlagt oppstart Q3 2019. 22 900 m. Være-, Stavsjø-, Helltunnelen og den nye doble Hommelviktunnelen. *Acciona Construcción, S.A. med Leonhard Nilsen & Sønner AS, Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A. som underleverandører.
Ombygg og utvidelse av katedralskole i Trondheim
Rehabilitering og ombygging av bygg med ulike grad av vern, nybygg inkl. idrettshall under bakken. Nybygg på rundt 4.000 kvadratmeter. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er rundt 10.000 kvadratmeter. Gnr/bnr: 400/6 mfl.
Til- og ombygg av næringsbygg ved universitetsområdet Gløshaugen i Trondheim
Breeam-Nor Excellent. Det nye bygget blir på totalt 11.000 kvadratmeter, hvor ca. 5000 kvadratmeter er nybygg og de resterende 6000 kvadratmeterne er rehabilitering av eksisterende kontorbygg.
Påbygg av kontor m.m. ved kjøpesenter i Trondheim
- Et sammenhengende takpåbygg i en til to etasjer på cirka 3.970 kvadratmeter m2 BRA. - Et påbygg bestående av en etasje med ca. 780 kvadratmeter. - En ny etasje med ca. 470 kvadratmeter. De nye takflatene kan benyttes til en kombinasjon av grønne tak, oppholdsareal og solcellepanel.
Separering av avløpsnett i Trondheim, fase 4
Separering av avløp. Sluppenvegen-traseen er ca 600 meter. Bekkeåpningstraseen er ca 700 meter. Vannforsyning i området forsterkes.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Tilbygg av ventilasjon- og luktreduksjonsanlegg på Høvringen renseanlegg i Trondheim
Det er bestemt å bygge nytt ventilasjons - og luktreduksjonsanlegg for slambygget, de nye anleggene vil bli etablert på taket av slambygget i et nytt bygg på ca 300 kvm. Det skal brukes aktivt kullfilter i luktreduksjonsanlegget.
Utskifting av vannledninger og ny fortau i Trondheim
Fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 182. Ca 150 meter.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortau langs Gammel-lina fra Bekkvegen og cirka 400 meter nordover skal utbedres. I tillegg skal også VA-anlegg utbedres i Dvergstien og Ringvegen.
Utvendig rehabilitering av barneskole i Trondheim kommune
I prosjektet er det planlagt å skifte fasadeplater, lekter, beslag og taknedløp. I den eldste og største delen av bygget skal også vindsperren skiftes. Alle vinduer skal skiftes samt fire dører. Det er også planlagt å skifte torvtaket. Torvlag, plastplate og undertaksbelegg skiftes. I tillegg skal det skiftes beslag og takrenne.
Utvikling/utforming av Kjøpmannsgata i Trondheim
Oppgaven er å gi Kjøpmannsgata en helhetlig utforming som knytter de ulike byrommene sammen, knytter området til omkringliggende områder og knytter byen til elva. Kjøpmannsgata skal bli et bærekraftig område for mangfoldige aktiviteter og med fleksibel utforming. Trondheim kommune ønsker å se visjonære framtidsbilder for området, som viser dets potensial.
Oppgradering av underganger i Trondheim kommune
Undergangen på Heimdal stasjon og Gregus gate skal oppgraderes slik at det blir tryggere og mer attraktivt å ferdes der. Undergang i Gregus gate skal få ny belysning, nymalte vegger, ny elektrisk gatevarme både i trapp og undergang og nytt tak over inngang fra Gregus gate. Snarveg fra undergang til Biskop Sigurds gate skal også få en ny trase med ny oppbygging, belysning og nytt fletteverksgjerdet. Undergang på Heimdal stasjon skal få ny belysning.
Ombygg av leiligheter i Trondheim kommune
Trondheim kommune har behov for flere familieboliger, og det er vedtatt at det skal slåes sammen mindre enheter for å avhjelpe dette behovet.
Riving av næringsbygg på Lademoen i Trondheim
Hensikten med planen er å rive eksisterende næringsbebyggelse for å legge til rette for et nytt leilighetsbygg.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Gjenbruk av kontormøbler for administrasjonen i forbindelse med flytt til rehabiliterte kontorlokaler i Trondheim
Trondheim kommune har behov for anskaffelser innen fagene brukte møbler, møbeltapetsering, møbellakkering, transformasjon og redesign. Omfang er på nåværende tidspunkt ukjent.
Etablering av solcelleanlegg på Blussuvoll skole i Trondheim
Det skal tilbys et solcelleanlegg med vertikale paneler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.