Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Namsos

Totalrenovering av svømmeanlegg i Namsos kommune
Det skal sprenges ut en ca 30 ml lang tunell i fjell som skal fungere som ekstra rømningsvei fra svømmeanleggt.
Utskifting av vannledninger i Namsos
2024-2025. Skifte ut gamle jernrør.
Ombygg av kontor i Namsos kommune
Lokalene som Namdalsavisa (NA) holder til i dag skal bygges om og leies ut til namsos kommune. Ombyggingen består av oppussing av eksisterende kontorlokaler, samt bygging av nye kontorer. Anskaffelsen gjelder både bygningsmessige arbeider og tekniske instalasjoner.
Sikring av kvikkleiresoner i Trøndelag
Sikringsarbeid med behov for sprengte steinmasser i en sidebekk til Namsen ved Lilleberre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.