Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Namsos

Sammenslåing av akvakulturlokaliteter i Namsos kommune
Det søkes om tillatelse å slå sammen lokalitetene 24695 Årnes og 13748 Saltkjelvika i Namsos kommune til en lokalitet, med en samlet MTB på 7800 tonn. Det søkes om endret anleggsutforming for lokalitet Årnes, og avvikling av dagens lokalitet Saltkjelvika. Namsos kommune ga 13.05.22 dispensasjon fra kommuneplanen.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av ny sengeheis i seniorbolig i Namsos kommune
Komplett ny sengeheis inkludert demontering av eksisterende heis ved Namsos seniorhus.
Lukking av avvik etter sprinklerkontroll for videregående skole i Namsos kommune
Etter 1. gangs sprinklerkontroll, utført av Kontroll og Rådgivning AS ved Olav Duun VGS er det ønskelig å lukke flere av avvikene som foreligger i rapporten fra sprinklerkontroll.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.