Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Surnadal

Oppgradering av idrettshall i Surnadal
Problem med vassinntrengjing i vegg og vasslekkasje frå taket som igjen har gitt følgeskader på bygget. Garderobar har behov for renovering, samt at inngangsparti ikkje har universell utforming. Varmesystem.
Rehablitering av tre bruer i Surnadal kommune
Solemsvegen bru, Søysetøran bru og Telstadvegen bru

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.