Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Surnadal

Utskifting og oppgradering av silanlegg i Surnadal
Silanlegget er idag over 25 år gammalt og det er snart ikkje reservedeler å få. Derfor må vi i 2023 begynne å plannlegge for utskifting av sil/filtersystemet. Det er også auka krav når det kommer til rensing av avløpsvann og sannsynligvis må vi rense meire fremover muligens nitrogen og fosfor. Mikroplast er også et tema som vurderast
Oppgradering av vannverk i Surnadal
Nødvendige oppgraderinger, utskifting av gammal UV på Østbø og planlegging av reservevannskilde.
Renovering av kirketårn i Todalen
Kyrkjetårnet på Todal kyrkje er i svært dårleg forfatning og krev omfattande oppgradering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.