Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Surnadal

Utbedring/Oppgradering av bru på Fylkesveg 65 i Surnadal
Oppdraget omfatter utskifting av landkar og bruplate på 15-0799 Folla bru i Surnadal.
Utskifting av rekkverk ved Haukå bru Fv 6148 i Surnadal
(18 m lang), fv 6148, 50 km/t, ÅDT: 150.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 6144 i Surnadal
Etablere tre fartshumpar i ei 40-sone langs Stangvikvegen. Statens vegvesen vedtok i 2015 å innføre 40-sone langs ei strekning på 700 meter i Stangvikvegen. Det vart skrive i vedtaket at fartsmålingar skulle utførast i ettertid, for å sjå om det var naudsynt med fartsdempande tiltak i tillegg til skilta fartsgrense. Fartsmålingar gjennomført i haust viser at fartsnivået på strekninga er for høgt, og vi foreslår derfor å etablere tre fartshumpar på strekninga.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.