Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Molde

Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av kontor, lager og verkstedareal m.m. i Molde kommune
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av arealer for Molde Eiendom KF, bygg- og utviklingsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt nytt newtonsenter og Molde bærekraftshub.
Graving av to kabelgrøfter på Skålahalvøya i Molde kommune
Elinett AS skal etablere kabelføringer i grøft fra Talset til Gjerde i Solemdalen, og fra Vågseter til Sølsnes i Molde kommune, Møre og Romsdal. Totallengde på grøftene er ca. 9,7 km, fordelt på 2 delstrekninger på hhv. ca. 4,82 km (Talset - Gjerde) og 4,85 km (Vågseter - Sølsnes). Grøften skal legges delvis med OPI-kanal (plasstøpt trekkerørskanal i betong) og delvis med konvensjonell grøft med trekkerør for senere kabeltrekking. Det vil være en egen entreprise på arbeidene med kabeltrekking og skjøting av kabler.
Installasjon av varmepumpe ved omsorgssenter i Molde
Glomstua omsorgssenter, Glomstuvegen 48A 6412 Molde, skal utstyres med væske/vann varmepumper og energibrønner. Nye varmepumper skal monteres i eksisterende container inneholdende oljekjel for drift sammen med nødstrømsaggregat. Varmepumper skal tilsluttes eksisterende flenser for tur og retur. Varmepumper får ny 400v strømforsyning. Elektro- og automasjons- arbeider utføres av andre entreprenører.
Riving av barnehage og etablering av park/grøntområde i Molde kommune
Barnehagebygget skal rives og området vil bli tilbakeført som en del av parken/grøntområdet Banehaugen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.