Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Herøy

Nybygg av storkjøkken ved Herøy omsorgssenter i Herøy kommune
Det skal oppføres eit bygg på 450-500 m2 som skal romme storkjøkken og dets funksjoner. Bygningen skal være tilknytta eksisterende omsorgssenter via en mellomgang.
Oppgradering av minnelund på Flusund gravplass i Herøy kommune
Følgende tiltak skal utføres: Utbedring av prosesjonsvei nordover fra eksisterende parkeringsplass. Etablering av urnegraver, både med gravstein, anonyme og med navneplater. Minnelunden skal være en buet natursteinsmur med navneplater, belysning, beplantning og sitteplasser. Minneplass med skulptur, natursteinsmur, beplantning og sitteplasser. Tiltak for sikring og utbedring av tilkomst med handløper og rekkverk.
Rassikring av fortau i Fosnavåg
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.