Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Averøy

Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Rehabilitering av bru i Averøy kommune
Brua har et spenn på litt over 12 meter, bredde 5 meter og lysåpning mellom rekkverk/kantdragere på 4,3 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.