Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Averøy

Utskifting av sjøkabel mellom Averøy og Gjenmnes
Oppgradering av 66kV kabel til 132kV.
Rehabilitering av bru/rørkonstruksjon på kommunal vei i Averøy kommune
Eksisterende konstruksjon er et flatbunnet korrugert stålrør med innløpskonstruksjon av betong. Største diameter på 3,4 meter og en total lengde på 9,3 meter. Røret har betydelig korrosjonsskader med gjennomgående hull, noe utvasking/erosjon ved innløpskonstruksjon, erosjon av masser rundt rør med påfølgende hull i slitelag av gurs, samt svakt/bruddet rekkverk. Arbeidene inkluderer rivning og deponering av eksisterende rekkverk, frigraving av rør samt deponering av masser, midlertidig omlegging av elveløp, påstøp innvendig i rør, tilbakefylling/omfylling av nye masser, etablering av buet L-mur nedstrøms side og etablering av nytt rekkverk oppstrøms og nedstrøms side. Vegen stenges og omkjøring skal skiltes som en del av oppdraget.
Elektroarbeider ved kirke i Averøy kommune
Det skal lages til nytt tekniskrom og brannalarmanlegget ved kirken skal oppgraderes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.