Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ålesund

Oppgradering av Remetunnelene ved Brattvåg i Ålesund
Remetunnelane består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen.
Tiltak på det tidligere kommunale deponiet i Gangstøvika, Ålesund kommune
Formålet ved tiltaket er å sikre at forurensning fra deponiet ikke spres til omkringliggende miljø, og primært da resipienten som er Ellingsøyfjorden.
Oppgradering av kjøkken ved sykehus i Ålesund kommune
- Rivning av flisgulv og oppbygging av nytt helt gulv. - Oppgradering ventilasjon. - Oppgradering sprinkler. - Oppgradering el-installasjoner. - Etablering av ny garderobe/toaletter.
Asfalteringsarbeider på fylkesveier i Møre og Romsdal 2023
2 delkontrakter. 01-15-2023-01 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 01-15-2023-02 Fylkesveger Sunnmøre
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Som en del av Bypakke Ålesund, skal det på E136 ved Ålesund sykehus, Åse, anlegges to nye bussholdeplasser. I arealer for gående mellom sykehuset og bussholdeplassene, skal det legges gatevarme (fjernvarme). Den kommunale 350mm-vannledninga som går under dagens E136 skal legges i ny trase i en utstrekning på ca. 100m. Samtidig med omlegging av busslommestrukturen, blir hovedinngangen til sykehuset flyttet, og Helse Møre og Romsdal skal bygge parkeringshus sør for busslommene. Dette arbeidet vil skje høst-vinter 2023, og i et års tid fremover. Ca. 800m grøfter Ca. 4.700m3 stein og jordmasser til fylling Ca. 3.000m3 stein og jordmasser til fyllplass Ca. 5.000m3 Fk leveres prosjektet Ca. 3.300 tonn asfalt Ca. 3.000m2 bearbeiding av jord Ca. 800m kantstein av granitt Ca. 1.200m2 mur
Asfalteringsarbeider på fylkesveier i Møre og Romsdal 2023
2 delkontrakter. 01-15-2023-01 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 01-15-2023-02 Fylkesveger Sunnmøre
Etablering av ny hovedinngang for sykehus i Ålesund
Ålesund sjukehus står foran en planlagt større utbygging/ombygging (AIO-prosjektet), hvor det planlegges for flere delprosjektet, hvor målet er å utvikle sykehuset for å kunne levere et framtidsrettet og moderne helsetilbud til befolkningen i regionen. Denne konkurransen gjelder delprosjekt Ny hovedinngang.
Nytt massedeponi i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 33/1 og deler av 32/2 og 33/39. Behov for å lagre 200 000-300 000 kumikkmeter tunnelstein.
Bygningsbesiktigelse av eiendommer i forbindelse med bygging av ny veg i tunnel, E136 fra Breivika til Lerstad
Det skal gjennomføres bygningsbesiktigelse av 430 eiendommer langs tunneltraseen for Lerstadtunnelen. Det skal kartlegges hvilken tilstand bygningene og konstruksjonene er i før anleggsarbeider begynner. Grense for kartleggingen er satt ca.100m til hver side for traseen. Nødvendig kontroll av eiendommer etter at tunnelarbeidene er gjennomført vil skje etter bestilling fra oppdragsgiver. Det skal også utføre setningsnivellement på enkelte bygninger.
Utskifting av oljebrenner for Tafjord Kraftvarme i Ålesund
Demontering av gammel brenner og installering av ny.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.