Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (2)
Averøy (2)
Fjord (0)
Giske (5)
Gjemnes (2)
Hareid (3)
Herøy (3)
Molde (15)
Rauma (5)
Sande (2)
Smøla (1)
Stranda (3)
Sula (2)
Sunndal (4)
Surnadal (3)
Sykkylven (1)
Tingvoll (5)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (6)
Ålesund (21)
Ørsta (5)
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Rehabilitering av fasade og utskifting av ventilasjonsanlegg m.m. på høgskole i Molde
Høgskolen i Molde bygg A ble oppført i 1993 og er på ca. BTA 9. 941 m2 over 3 etasjer samt kjeller. Prosjektet omfatter rehabilitering av teglstenfasade, glassfasade, tak, glasstak samt å bytte ventilasjonen.
Oppgradering av Remetunnelene ved Brattvåg i Ålesund
Remetunnelane består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen.
Utvidelse av dyreklinikk på Spjelkavik i Ålesund kommune
Spjelkavikvegen 3-13 og Brusdalsvegen 4-14.
Oppgradering av kjøkken ved sykehus i Ålesund kommune
- Rivning av flisgulv og oppbygging av nytt helt gulv. - Oppgradering ventilasjon. - Oppgradering sprinkler. - Oppgradering el-installasjoner. - Etablering av ny garderobe/toaletter.
Ombygg av omsorgs leiligheter Farstad
Det planlegges med utgangspunktet i minimum 7 leiligheter. Det bes om at det legges opp til leiligheter med ulike størrelser og at bygget har størst mulig fleksibilitet.
Ombygg av kontor til omsorgsboliger og personalrom i Kristiansund kommune
Konsul Johnsens gt. 29, skal inneholde 5 stk. leiligheter og arealer for personalbase: - 5 stk. 2-roms leiligheter. - fellesarealer for beboere. - heissjakt. - rullestol «garasje». - personalbase med, spiserom og garderobefasiliteter for ansatte. - underordnede romLeilighetene skal oppfylle dagens krav til standard, universell utforming, soverom, bad, stue/kjøkken etc. Bygget inneholder nødvendig arealer for ansatte, spiserom, garderober, etc.
Nybygg av storkjøkken ved omsorgssenter i Herøy kommune
Det skal oppføres eit bygg på 450-500 m2 som skal romme storkjøkken og dets funksjoner. Bygningen skal være tilknytta eksisterende omsorgssenter via en mellomgang.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Etablering av ny hovedinngang for sykehus i Ålesund
Ålesund sjukehus står foran en planlagt større utbygging/ombygging (AIO-prosjektet), hvor det planlegges for flere delprosjektet, hvor målet er å utvikle sykehuset for å kunne levere et framtidsrettet og moderne helsetilbud til befolkningen i regionen. Denne konkurransen gjelder delprosjekt Ny hovedinngang.
Tilbygg av barnehage i Ulsteinvik
Det er planlagt to tilbygg. Større omfattende tilbygg og rehabilitering av barnehagen som vil ha en ny avdeling og bedre fasiliteter for tilsette er planlagt i 2025.
Oppgradering av idrettshall i Surnadal
Problem med vassinntrengjing i vegg og vasslekkasje frå taket som igjen har gitt følgeskader på bygget. Garderobar har behov for renovering, samt at inngangsparti ikkje har universell utforming. Varmesystem.
Nytt varmesystem i ungdomsskole i Elnesvågen
Miljøtiltak. Konvertering av varmesystem.
Rammeavtale for kjøp og montering av autovern langs kommunale veier i Møre og Romsdal Fylke
Gjelder i Fjord kommune, Giske kommune, Herøy kommune, Sande kommune, Sula kommune, Vestnes kommune, Volda kommune, Ørsta kommune, Ålesundregionens havnevesen og Ålesund kommune. Avtalen skal omfatte nye anlegg, utskifting, og nye rekkverk på eksisterende vei hvor der mangler autovern
Tilbygg av vest for Ålesund behandlingssenter i Ålesund
Oppføring av et nytt tilbygg mot vest. Bygget skal romme 4 pasientrom med tilhørende bad, møterom, besøksrom, legekontor, tekjøkken, kontor og nattevaktsrom med tilhørende bad.
Ombygg til helse, rus-, terapi- og fysioterapibygg i Averøy
Averøy kommune har vedtatt at Bremsnes skole skal gjenbrukes i størst mulig grad til tjenester og tilbud innen psykisk helse/rus, ergoterapi, fysioterapi, velfredsteknologi og hjelpemidler.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Tilbygg av barnehage og parkering i Hareid
Hareid kommune skal bygge på Syverplassen barnehage for å dekke behov for meir plass. Barnehagen har i dag fleire barn og tilsette enn den opphaveleg er bygd for og dette prosjektet er tenkt å løyse dei fleste utfordringane knytt til barnehagens behov.
Flytting og reetablering av moduler ved skole i Ålesund
Ålesund kommune, ved Ålesund Kommunale Eigedom KF (ÅKE), skal etablere midlertidige undervisningsareal på Flisnes skole, i form av flytting av 42 moduler fordelt på 2 etasjer. Dette vil tilføre skolen ca. 950 kvm nettoareal. Prosjektet omfatter komplett demontering av moduler på adressen Hatlaskaret 9, kraning og transportering av moduler fra nåværende til ny plassering, og reetablering/remontering av moduler. Det skal i tillegg etableres et nytt trapperom mot nord og nytt komplett tak med taktekking. Ved ny adresse skal nødvendig fundamentering med peling og tilhørende grunnarbeid utføres. Nødvendig grøfting til vvs, el. anlegg, dataanlegg, brannanlegg etc. skal være inkludert.
Ombygg til 5 omsorgsboliger i Karitunet Borettslag i Kristiansund
Ombygging av Karitunet Borettslag. Hovedmålsettingen med dette tiltaket er ombygging av institusjonsarealene og personalbasen til 5 ordinære omsorgsboliger for eldre gjennom oppussing, ombygging og et lite tilbygg. Tiltaket gjelder i all hovedsak det som på vedlagte plantegning er angitt som leilighet H-0108, H-0109, H0110, H-0111 og H-0112, men tiltaket berører også eksisterende renholdsrom, rømningsveier og felles stue/kjøkken (i vestlig fløy).
Ombygging av behandlingsrom, kontor, garderobe m.m på Eide i Hustadvika, trinn 2
I dette byggetrinnet står utvendige fasader og tak for tur, samt innvendig rehabilitering i 2.etg. Ombyggingen i plan 2 omfatter 3 hovedområder. Kontorfløy vest tilpasses kommunens PPT-tjenester, kontorfløy øst blir fremdeles lokaler for barneverntjenesten, men får i tillegg plass til deler av mestringsenheten. Fasaderehabilitering omfatter etterisolering og utskifting av vinduer i plan 1 og 2 med unntak av fasade mot vest og halvparten av fasade nord, som ble rehabilitert i byggetrinn 1. Takrehabilitering omfatter flatt tak på fløy vest og øst samt slakt saltak over storsalen. Utenomhusarbeider omfatter mindre oppgradering av arealer rundt kommunehuset samt bygging av uteplass ved kantine, og bod for søppelhåndtering mot vest.
Graving av to kabelgrøfter på Skålahalvøya i Molde kommune
Elinett AS skal etablere kabelføringer i grøft fra Talset til Gjerde i Solemdalen, og fra Vågseter til Sølsnes i Molde kommune, Møre og Romsdal. Totallengde på grøftene er ca. 9,7 km, fordelt på 2 delstrekninger på hhv. ca. 4,82 km (Talset - Gjerde) og 4,85 km (Vågseter - Sølsnes). Grøften skal legges delvis med OPI-kanal (plasstøpt trekkerørskanal i betong) og delvis med konvensjonell grøft med trekkerør for senere kabeltrekking. Det vil være en egen entreprise på arbeidene med kabeltrekking og skjøting av kabler.
Rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy på barneskole i Ulstein kommune
Oppdragsgiver skal inngå en avtale med en hovedentreprenør som skal ombygge og rehabilitere eksisterende administrasjonsfløy, herunder arbeidsrom for ansatte, på Ulsteinvik barneskole.
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av kontor, lager og verkstedareal m.m. i Molde kommune
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av arealer for Molde Eiendom KF, bygg- og utviklingsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt nytt newtonsenter og Molde bærekraftshub.
Nytt varmesystem i ungdomsskole i Elnesvågen
Miljøtiltak. Konvertering av varmesystem.
Installasjon av varmepumpe ved omsorgssenter i Molde
Glomstua omsorgssenter, Glomstuvegen 48A 6412 Molde, skal utstyres med væske/vann varmepumper og energibrønner. Nye varmepumper skal monteres i eksisterende container inneholdende oljekjel for drift sammen med nødstrømsaggregat. Varmepumper skal tilsluttes eksisterende flenser for tur og retur. Varmepumper får ny 400v strømforsyning. Elektro- og automasjons- arbeider utføres av andre entreprenører.
Riving av barnehage på Kirkelandet i Kristiansund
Fløya Barnehage i Wergelandsveien 12 i Kristiansund skal rives for å gjøre plass til nytt bygg for Nordmøre Krisesenter. Bygget er på ca. 400m2 og oppført i 1969. Bygget er oppført i bindingsverk på betongmurer og søyle punkter (kryp kjeller) med unntak av et midtparti på ca. 70m2 som er støpt kjeller/ tilfluktsrom. Det er i tillegg oppført 2 stk. frittstående boder i tre som står på støpte plater.
Etterisolering av tak verkstedbygg ved Hustadvika vgs i Hustadvika kommune
Arbeidet omfatter etterisolering av tak verkstedbygg ved Hustadvika vgs.
Oppgradering av uteområde ved videregående skole i Sunndal
Etappe 1 gjelder området på baksiden av byggene og skal utføres høsten 2023.
Ombygg av sykehjem og omsorgssenter i Elnesvågen
I hovedsak ombygg av kjøkken.
Ombygg av uteområdet ved bankbygget i Sykkylven
Benker, bord, asfaltering mm.
Renovering av leiligheter i Kristiansund kommune
Bygningen består av 7 stk. leiligheter og Kristiansund Kommune ser på muligheten for en lettere renovering av leilighetene og bygget, for å huse Ukrainske flyktninger. I denne forbindelse ser vi at det mangler brannkonsept på bygget, og vi ønsker å få en tilstandsrapport, for videre utleie, og sikker bruk av bygget. Derfor anser vi at en tilstandsanalyse på brann, med tilhørende brannkonsept må på plass først, slik at framtidig renovering i 2023, hensyntar og retter eventuelle avvik på brann.
Rehablitering av tre bruer i Surnadal kommune
Solemsvegen bru, Søysetøran bru og Telstadvegen bru
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Riving av barnehage og etablering av park/grøntområde i Molde kommune
Barnehagebygget skal rives og området vil bli tilbakeført som en del av parken/grøntområdet Banehaugen.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Kristiansund kommune
Diverse utbedringer og generell oppussing av leilighetene H0102 i Tangstien 3 i Kristiansund. Leiligheten skal tilrettelegges for personer med spesielle behov, og skal være «dimensjonert» / utrustet for å tåle hard bruk fra f. eks. rullator / rullestol.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved barnehage i Rauma kommune
Ventilasjonsanlegg med tilhørende kanalnett i de to eldste fløyene i Myra Barnehage skal skiftes ut.
Brannsikring av kirke i Aukra kommune
Aukra sokne og fellesråd har besluttet å brannsikre Aukra Kyrkje med fulldekkende sprinkleranlegg.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Trafikksikkerhetstiltak langs vei på Fiskarstrand
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Enøktiltak på rådhus i Giske
Kostnad fordelt på 4 år.
Reparering av stier på Runde i Herøy kommune
Anskaffelsen omfatter: 1) Forsterking av ca. 850 meter av turstien fra Tinden til Storehaugen slik at det blir en samlet, opparbeidet sti fra Goksøyr til Runde fyr. a) Legging av steinheller på traséen der terrenget innbyr til det. b) Oppbygging av vandringer og trapper i tre der det er vannsig eller bratt. c) Frakte opp stein og trematerialer
Akrylbasert støpebelegg til oppgradering av garderober m.m. ved svømmehall i Ålesund kommune
Nytt akrylbaserte støpebeleggoverflater på gulv og vegg i garderober, dusj, toalettareal og samt noe felles- og lagerarealfellesgang på Moa svømmehall.
Etablering av midlertidig avløp i forbindelse med etablering av nytt renseanlegg på Vikeneset
Etablering av midlertidig avløp ved elveutløpet i Øyraelva og eit på Vikeneset.
Utvendig rehabilitering av omsorgssenter i Giske
Alt av bygg må malast inkl. bytte/rep av vindauge/dører/anna.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.